பாடம் 1: இயேசுவைப் பின்பற்றுவது எதை அர்த்தப்படுத்துகிறது? (பகுதி 1) | பிரிவு 1

இந்த பாடத்தில் சுந்தர் இந்தியாவில் வளர்ந்த நாட்களின் இனிமையான நினைவுகளை பகிறுகிறார். மேலும் ஏசுவை பற்றி அறிந்துகொள்ளும் போது அவரை ஆச்சரியத்திற்குள்ளாகின காரியங்களையும் கூறுகிறார்.

ஆடியோ பதிப்பு: