பாடம் 1: இயேசுவைப் பின்பற்றுவது எதை அர்த்தப்படுத்துகிறது? (பகுதி 1) | பிரிவு 2

இந்த பகுதியில் சுந்தர் எவ்வாறு இயேசுவினின் மேல் விசுவாசம் கொண்டார் என்பதையும் நாம் இயேசுவோடு உறவு கொள்வது எப்படி என்றும் பகிறுகிறார்.

ஆடியோ பதிப்பு: