Lärjungaskapskurs

Andlig tillväxt varhelst och närhelst du behöver det

Inspirera-kurserna hjälper dig att fördjupa dig i din trooch stärka din Gudsrelation; från nybörjarkurser som vägleder dig på din kristendomsfärd, till djupdykande bibelstudiekurser.Utforska teman kring församlingens uppkomst, meningen med bön, och mycket mer.

Vi utrustar dig med resurser så att du ska få en större förståelse av Gud och Hans ord. Anmäl dig till våra kostnadsfria kurser här och inled din andliga kunskapsresa.

De troendes gemenskap

Möjligt tack vare kristna världen över

Vi erbjuder kostnadsfria JA Inspirera-resurser, eftersom vi tror på att nå ut till så många människor som möjligt, som behöver höra GUDS ord. Människor lider världen över och vi vill kunna leda där vi kan.

I mer än 37 år har The John Ankerberg Show gett ""riktiga svar på riktiga frågor"", och JA Inspirera är helt enkelt en förlängning av vår nuvarande mission. Vi skulle uppskatta om du vill stödja oss så att vi kan fortsätta hjälpa miljoner människor världen över genom att förse dem med resurser.