ఇమెయిల్ ఫ్రీక్వెన్సీ

మీకు సరిపోయే ఈమెయల్ ఫ్రీక్వెన్‌స్సీ సెట్ చేసుకోండి! ప్రతీ రోజు లేక వారానికి ఒక్కసారి ఈమెయిల్ రిమైండరును లేక ఈమెయిల్ పంపనవసరము లేదు అని ఎంచుకోగల అవకాశమును మేము కల్పించాము. మీకు ఏది సరైనదో ఏమో తెలీదు? కంగారుపడ్డొద్దు! మీ సెట్టింగ్స్ ను అప్‌డేట్ చేసుకోవటానికి మీరు ఎప్పుడైనా ఈ పేజికి రావచ్చు.

 

 

Telugu Email Frequency

  • *ఈ తరగతిలో సైన్ ఇన్ చేయడానికి వాడిన ఈమెయిల్ నే ఇక్కడ వ్రాయండి.